Амаржаргал Пэлжидийн

П.Амаржаргал нь Парламентын эрх зүйн чиглэлээр дагнан судалгаа хийж, МУИС-ийн Хууль зүйн дээд сургуульд бакалавр (LL.B), МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд магистр (М.А), Нагояагийн Их Сургуулийн Төгсөлтийн дараах Хуулийн сургуульд зочин судлаач, Нагояагийн Их Сургуулийн Төгсөлтийн дараах Хуулийн сургуулийн харыдуулсан эрх зүйн магистр (LL.M.) зэргийг амжилттай хамгаалсан. Олон Улсын эдийн засгийн эрхзүй (2004 хамтран), Par