Стрелеки Жон

1969 онд төрсөн АНУ-ын зохиолч түүний номнууд 2020 оны байдлаар дэлхий даяар 42 хэлээр 6 сая гаруй хувь борлогджээ. Тэрээр Буйд газрын Кафед номоо 2002 онд хэвлүүлж, 1 жил хүрэхгүй хугацаанд 10 мянга гаруй хувь 24 орчим оронд борлуулагдаж алдар нэр нь түгсэн юм.