Тунгалаг Д

Монгол улсын их сургуулийн НШУС-ийн философийн тэнхимийн багш, Фиолософийн ухааны доктор, МУИС-ийн профессор. Гэр бүлийн чиглэлээр 20 гаруй жил судалгаа шинжилгээний ажил хийж 1998 онд 'Гэр бүлийн ёс суртахууны үнэлэмж, өөрчлөлт' сэдвээр докторын зэрэг хамгаалж, энэ чиглэлээрээ бие даасан бүтээл, илтгэл өгүүлэл олныг туурвиж нийтийн хүртээл болгосон.