Максвэл Жон

New-York Times сэтгүүлээс хамгийн их борлуулалттай номын зохиолчоор шалгарсан бөгөөд дэлхийн хамгийн шилдэг удирдлагын мэргэжилтэн гэдгээрээ алдартай. Тэрээр Fortune сэтгүүлээс шалгаруулсан шилдэг 500 аж ахуйн нэгж болон Westpoint, NCAA, NBA, NFL гэх мэт байгууллагын хэдэн сая хүмүүст өөрийн гаргасан зарчмыг жил бүр танипцуулдаг бөгөөд энэ нь тэдэнд маш их нөлөө үзүүлж байна. Максимум Импакт (Maximum Impact)-аас эхлэн удирдлагатай холбоотой хэд хэдэн байгууллага байгуулсан бөгөөд дэлхий даяар нэг сая гаруй хувь борлогдсон 'Бодлын зарчим 10+1' хэмээх номноос авхуулаад 30 гаруй ном бичсэн.