Насанд хүрэх шат (10 бүтээлт цуврал)

Хүүхдэд томчуудын нэгэн адил гомдох, баярлах, атаархах гэхчлэн янз бүрийн мэдрэмж төрдөг. Гэтэл томчууд бид сэтгэл гээч зүйл зөвхөн томчуудад хамаатай, хүүхдэд байдаггүй мэт санах нь бий. Эрүүл биеийн тухай харьцангуй их ярьдаг ч эрүүл сэтгэлийн тухай бодох, анхаарахдаа дутмаг. Угтаа сэтгэл эрүүл байх нь бие эрүүл байхаас дутуугүй чухал юм. Хүүхдийн дотоод сэтгэл болон түүнээс урган гарах үйлдэл хэрхэн эрүүл, зохистой хөгждөг тухай энэ цувралд өгүүлнэ.


Цуврал дахь бүтээлүүд