Амьтдын тухай шүлгүүд (3 бүтээлт цуврал)


Цуврал дахь бүтээлүүд