Анхны 100 (4 бүтээлт цуврал)

Тэргүүлэх зэргийн боловсролын зөвлөх Пенни Колтманы оролцоотой бүтээсэн уг ном нь эд зүйлсийг нэрлэн, хэл яриаг сайжруулж, үгийн санг нэмэгдүүлнэ. Мөн сэдэвчилсэн нүүрүүд нь дэлхий ертөнцийг танин мэдэхэд тусалж, зураг тус бүрийн доор бичсэн үгс нь уншиж сурахад тустай.


Цуврал дахь бүтээлүүд