Балет -Буддаг ном (2 бүтээлт цуврал)


Цуврал дахь бүтээлүүд