Агуу санааг энгийнээр тайлбарлах нь


Цуврал дахь бүтээлүүд