Төрбат Нямбуугийн

1985 онд Улаанбаатар хотын 1-р 10-н жилийн дунд сургууль төгссөн. 1985-1987 онд НАХЯ-ны III газрын тусгай зориулалтын лабораторид ажиллаж байсан. 1987-1993 онд ОХУ-ын Москва хотын Биотехнологийн дээд сургууль төгссөн. Одоо 'LUX HOUSE' ХХК-ийн ерөнхий захиралаар ажиллаж байна.