Харнер Майкл

Майкл Харнер бол бөө мөргөлийг судалсан антропологч төдийгүй, жинхэнэ цагаан арьст бөө юм. Тэрээр 1961 оноос хойш бөө мөргөл ба бөөгийн эдгэрлийн асуудлыг судлан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Калифорнийн Милл Валлей дахь Бөө Мөргөлийн Судалгааны Санг үүсгэн байгуулагч билээ.