Эрдэнэсан Д

МУБИС-ийн НХУС-ийн монгол хэлний тэнхимийн ахлах багш. 1969 онд Баянхонгор аймгийн Жаргалант суманд төрсөн. 1986 онд Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын 10-н жилийн сургууль, 1991 онд МУИС-ийн монгол хэл, уран зохиолын ангийг төгссөн. 1998 онд Боловсролын магистр, 2013 онд хэл шинжлэлийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. Боловсролын байгууллагад 24 жил монгол хэл, уран зохиолын багшаар ажиллаж байна. БОЛОВСРОЛЫН ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХАД ОРОЛЦСОН ТУРШЛАГА '- 12 жилийн сургалтын үндэсний хөтөлбөр, 2007 '- 12 жилийн шилжилтийн 7-р ангийн хөтөлбөр, зөвлөмж, 2008 - 2009 '- 12 жилийн шилжилтийн 8-р ангийн хөтөлбөр, зөвлөмж, 2010 '- 12 жилийн шилжилтийн 9-р ангийн хөтөлбөр, зөвлөмж, 2011 '- 12 жилийн шилжилтийн 10-р ангийн хөтөлбөр, зөвлөмж, 2011 '- 12 жилийн шилжилтийн 11,12-р ангийн хөтөлбөр, зөвлөмж, 2012 '- Элсэлтийн ЕШ-ийн тест, 2008 '- Элсэлтийн ЕШ-ийн тест , 2012 '- ЕБС-ийн монгол хэлний шинэчилсэн хөтөлбөр, сурах бичгийн багийн гишүүн, 2013 МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ГАРГАСАН БҮТЭЭЛҮҮД Б.Пүрэв-Очир нар 'Монгол хэл 10' УБ., 2006 сурах бичиг, хамтран зохиогч Б.Пүрэв-Очир нар 'Монгол хэл 9' УБ., 2007 сурах бичиг, хамтран зохиогч Ц.Өнөрбаян нар 'Монгол хэл 7' УБ., 2008 сурах бичиг, хамтран зохиогч М.Базаррагчаа нар 'Монгол хэл 8' УБ., 2010 сурах бичиг, хамтран зохиогч М.Базаррагчаа нар 'Монголхэл 9' УБ., 2011 сурах бичиг, хамтран зохиогч А.Цог-Очир нар 'Монгол хэл 10' УБ., 2012 сурах бичиг, хамтран зохиргч Б.Пүрэв-Очир нap 'Монгол хэл 11' УБ., 2013 сурах бичиг, хамтран зохиогч Б.Пүрэв-Очир нар 'Монгол хэл 11' УБ., 2013 багшийн ном, хамтран зохиогч Б.Пүрзв-Очир нар 'Монгол хэл 12' УБ., 2014 сурах бичиг, хамтран зохиогч А.Цог-Очир 'Монгол хэл 9' УБ., 2015 багшийн ном, хамтран зохиогч 'Албан бус боловсролын модуль сурах бичиг' 3 цуврал УБ., 2007, 2008 'Mонгол хэлний яруу найруулга' УБ., 2005 'Монгол хэлний эх задлал, стандарт шинэчлэл' УБ., 2006 'Монгол хэлний эх, өгүүлбэр задлал' УБ., 2008 'Монгол хэл 10-11' УБ., 2008 Багшийн ном, хамтран зохиогч 'Монгол хэлний шинэ стандартын сурах бичгийн хэл найруулга, нэр томьёонд хийсэн харьцуулсан судалгаа' УБ., 2007 'Монгол хэлний эх задлалын сорилго 1' УБ., 2008 'Монгол хэлний эх задлалын сорилго 2' УБ., 2009 'Монгол хэлний бүтээлч чадвар хөгжүүлэх дасгал' УБ., 2010 'Монгол хэл 6-7' УБ., 2007 дасгалын ном 'Монгол хэл 8-9' УБ., 2007 дасгалын ном 'Монгол хэл 10-11' УБ., 2007 дасгалын ном